top of page

Sfera Snów

Psychoterapia i rozwój osobisty

Zapraszam na sesje indywidualne, par i rodzin

oraz na warsztaty rozwojowe.

Psychoterapia

W psychoterapii ważne jest stworzenie bezpiecznej przestrzeni, w której można przyjrzeć się temu, co trudne: problemom osobistym, relacyjnym, zawodowym czy związanym ze społecznym funkcjonowaniem.

 

Oferuję wsparcie osób dorosłych w sytuacjach takich, jak:

 

  • momenty zmian życiowych i kryzysów emocjonalnych,

  • konflikty wewnętrzne i zewnętrzne,

  • lęki, depresje,

  • niskie poczucie własnej wartości,

  • kryzysy w relacjach partnerskich i rodzinnych,

  • uzależnienia i współuzależnienia,

  • choroby i symptomy fizyczne,

  • oraz inne trudności życiowe.

 

Ważne jest dla mnie wspieranie każdej osoby z uwzględnieniem jej wewnętrznej różnorodności i społecznego kontekstu w jakim funkcjonuje.

Services
Contact

Kontakt

bottom of page